DPP a DPČ - jaký je mezi nimi rozdíl a co je výhodnější?

DPP a DPČ jsou zkratky, které se objevují skoro všude, a to převážně tehdy, když se hledá práce. Nejvíce se s tímto pojmem setkávají studenti, kteří si hledají brigádu či lidé hledající práci k hlavnímu zaměstnání. Jaký je ale rozdíl mezi těmito zkratkami?

 

DPP a DPČ, tedy Dohoda o provedení práce a Dohoda o provedení činnosti, jsou tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, využívané spíše pro krátkodobá zaměstnání. Jedná se o smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které jsou více omezené než klasické pracovní smlouvy, a to převážně počtem odpracovaných hodin a víceméně jsou výhodnější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

 

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) je smlouva, která je omezená možným počtem odpracovaných hodin. V praxi to znamená, že u zaměstnavatele, se kterým máte uzavřenou dohodu o provedení práce, nesmíte odpracovat více než 300 hodin ročně. Dohoda o provedení činnosti (dále jen DPČ) je rozdílná od DPP tím, že není omezená odpracovaným časem na rok, ale na týden. Zaměstnanec může tedy u zaměstnavatele odpracovat pouze 20 hodin týdně, respektive polovinu běžného pracovního poměru, který činí 40 hodin týdně.  Jedná se tedy o takový poloviční úvazek či střed mezi DPP a hlavním pracovním poměrem.

 

Dalším rozdílem mezi těmito smlouvami je placení zdravotního a sociálního pojištění a odvodem daně z příjmu. DPP je výhodná tím, že pokud si zaměstnanec vydělá do 10.000,-Kč včetně, nemusí odvádět žádné zdravotní ani sociální pojištění. Tedy pokud vydělá jen o korunu více, musí odvést. U DPČ je částka poněkud menší a to 2.499,-Kč. V souhrnu tedy platí, že pokud má zaměstnanec výdělek mezi 2.500,-Kč a 10.000,-Kč, je pro něj výhodnější DPP, vzhledem k neplacení zdravotního a sociálního pojištění.

 

Co se týká daně z příjmů, je podstatné, zda zaměstnanec podepsal tzv. daňové prohlášení, známé také jako růžový papír. Tento „růžový papír“ zajistí daňové slevy, neboli odečtení různých slevových částek z konečné částky, kterou by zaměstnanec měl odvést státu, např. na poplatníka, na studenta, na děti, apod., a to jak u DPP tak DPČ a tyto částky jsou dané zákonem.

 

U DPP, pokud je podepsané růžové prohlášení, odvádí se vždy 15 % zálohové daně, od které má zaměstnanec nárok na slevu na dani, ať už má výdělek do 10.000,-Kč nebo vyšší. Pokud zaměstnanec nepodepsal, je zde podmínka výše odměny, tzn. pokud si zaměstnanec vydělal do 10.000,-Kč včetně, odvádí se tzv. srážková daň, která činí též 15 %, a od které nemá zaměstnanec nárok si odečíst výše zmíněné slevy na dani. Za podmínky, že si zaměstnanec vydělá více než 10.000,-Kč, pak se platí zálohová daň 15 %, která již tyto slevy na dani neumožňuje.