Co když mi třetí osoba způsobí úraz při lyžování? I pro lyžaře platí jasná pravidla!

Sjezdovému lyžování a snowboardingu propadá každoročně stále více lidí. S přibývajícím počtem lyžařů se ale současně stále více plní úrazové ambulance a urgentní příjmy přilehlých zdravotnických zařízení. Při těchto zimních aktivitách se můžeme poranit nebo také může dojít k tomu, že zraní někdo nás.

 

Na co si dát pozor při lyžování na sjezdovce?

Dodržovat musíme notorický známá pravidla a značení na sjezdovkách, co je však také důležité, musíme dbát na pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS), která jsou mezinárodně uznávána. Tato pravidla FIS sice nejsou součástí českého právního řádu, nicméně Nejvyšší soud ČR při svém rozhodování dospěl k závěru, že jsou pro lyžaře pohybující se na sjezdové trati závazná a jejich nedodržení představuje porušení obecné prevenční povinnosti.

 

Pro případ úrazu na sjezdovce jsou tato pravidla často evropskými institucemi (a to i českými) používána jako vodítko k určení odpovědnosti za srážku při lyžování. Znáte tato pravidla? Pokud ne, můžete se s nimi podrobněji seznámit zde: https://www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/10-pravidel-fis-pro-chovani-na-sjezdovych-tratich 

 

Jestliže někdo nedodrží výše uvedené a v důsledku toho dojde ke srážce a současně je způsobeno zranění, zakládá to odpovědnost škůdce, který je poté zavázán k náhradě.

 

Jaké jsou nároky při ublížení na zdraví? 

Bolestné

Bolestné je stanoveno odborným či znaleckým posudkem a určuje se podle druhu a intenzity zranění. Jeho cílem je kompenzovat vytrpěnou bolest, způsobenou srážkou.

 

Snížení společenského uplatnění

Náhrada této újmy připadá v úvahu, jestliže dochází k trvalým následkům, které zasahují do života poškozeného.

 

Škoda

Při pádu může dojít například ke zlomení lyží, rozbití helmy či roztrhnutí oblečení. Pokud se Vám toto stane, máte nárok požadovat kompenzaci i za věcnou škodu!

 

Ušlý zisk

Jedná se zejména o náhradu za to, že po pádu se ocitnete v pracovní neschopnosti a nejste schopni svůj majetek zvyšovat tak, jak byste předpokládali, pokud by k pracovní neschopnosti nedošlo.

 

Nemajetková újma

Tento způsob újmy je velice citlivý a je třeba popsat v čem je spatřována jiná než majetková újma, tedy škoda. Při lyžování může spočívat v bezprostředním strachu po srážce nebo v následném strachu v budoucnu se znovu na lyže postavit. U aktivního sportovce je tato újma velice významná. I zde tedy můžete žádat kompenzaci.

 

Kdo je povinen k náhradě?

Jestliže úraz lyžaři způsobí jiný účastník na sjezdovce, je oprávněn odškodnění požadovat po škůdci. Výhodou je, pokud má druhý lyžař dobré pojištění odpovědnosti či cestovní pojištění, v takovém případě by se finanční kompenzace mohla požadovat po pojišťovně viníka. V případě, že lyžař viník pojištění sjednané nemá, lze odškodnění vymáhat přímo po něm.

 

POZOR!

Aby mohlo být zadostiučinění řádně uplatněno, je dobré být připravený újmu na zdraví prokázat. Ne každý lyžař je ochoten přiznat svoji chybu a musíme počítat s tím, že se nebude aktivně ke své odpovědnosti hlásit.

 

Co je tedy dobré udělat v případě, když mi někdo třetí způsobí úraz na sjezdovce?

  • Pořídit fotografie z místa nehody, případně udělat videozáznam.
  • Zajistit svědky, kteří pád či srážku viděli - osoby na sjezdovce, známé či záchranáře.
  • Zajistit lyžaře, který zranění způsobil, aby neopustil místo nehody před identifikací - jste oprávnění po něm požadovat občanský průkaz a telefonní číslo pro následný kontakt.
  • Pokud zajištění důkazů nedovoluje zraněnému jeho zdravotní stav, měli by se o důkazy postarat jeho blízcí či jiní lyžaři.
  • Uschovat si lékařské záznamy, které o úrazu na lyžích vypovídají.
  • Uschovat si účtenky za náklady, které lyžaři ve spojení s úrazem vznikly.
  • S doložením všech důkazů požadovat po pojišťovně, viníkovi či areálu odškodnění.

 

Závěrem je tedy nutné říct, buďte na sjezdovce opatrní a chraňte při tomto krásném zimním sportu své zdraví. Dodržování stanovených pravidel můžete předejít zbytečným úrazům a nepříjemnostem.