A co Vy, využijete ji?

Od ledna 2018 bude možné čerpat tzv. otcovskou. Tento institut otcovské poporodní péče zakotvuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Institut umožňuje otcům po dobu jednohu týdne pomoci v adaptaci matky s nově narozeným dítětem.

Důvodem vzniku tohoto institutu je fakt, že má potvořit vytvoření silnějšího vztahu mezi matkou, otcem a dítětem už od samotného počátku. Současně má otec možnost pomoci matce v adaptaci na její novou roli. Nejen že otcové budou moci po dobu jednoho týdne čerpat podporu, ale další možností pro otce je, že mohou v tento čas čerpat jeden týden dovolené navíc.  Podpora bude navíc částečně financovaná státem.

 

Kdo má na otcovskou nárok? Nárok na ni má muž, který je zapsán v rodném listě jako otec a současně je manželem matky dítěte. Nárok na otcovskou je i v případě, že se pár rozhodne převzít dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V tomto případě je podmínkou pro využítí otcovské, že dítě nesmí být starší sedmi let.

Jak již bylo řečeno, institut otcovké je zaveden zejména proto, aby dítě mělo od samého počátku kontakt s oběma rodiči, nejen s matkou. To podpoří budoucí rodinné vazby. Tento komfort si do nynějška, zejména z finančního hlediska, nemohla část obyvetelstva dovolit. Byla zde samozřejmě možnost pobírat podporu v rodičovství místo matky, avšak až po šestém týdnu od narození dítěte. V tomto případě se nicméně role takříkajíc „obrátily“, neboť matka žádný příspěvěk nepobírala, nejčastěji tedy chodila pracovat. Tato možnost zde pro rodiny stále zůstáva. Od institutu otcovství se ale velmi liší, ten totiž stanovuje možnost, aby s novorozeným dítětem trávili čas oba rodiče.

 

Čerpat otcovský příspěvek je možné i opakavaně, a to v případě narození dalšího dítěte. Pokud se ale narodí více dětí najednou, nebo pokud rodiče převezmou do péče více dětí najednou, doba otcovské se neprodlužuje. Jedná se o možnost otce být s dítětem a matkou na počátku vztahu, v případě, že se narodí více dětí současně, otec je s dětmi doma na stejnou dobu, jako v případě, že se narodí jen jedno. Důležité je, že otec kontakt s dětmi má, není tedy důvod otcovskou prodlužovat. Jiné je to například v případě, kdy se po dvou letech od narození prvního dítětě narodí druhé. V této situaci otec nárok na otcovskou znovu má.

Výše a délka otcovké je vymezena na 70 % základní mzdy otce po dobu jednoho týdne. Počátkem doby je den, který pojištěnec sám určí. Otcovská je vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení.

 

Jak je tomu s institutem otcovství ve světě? Podle závěrečné zprávy návrhu zákona má již dvacet států Evropské unie tento institut zavedený. Délka podpůrčí doby a výše vyplacených dávek se samozřejmě liší stát od státu.