Samozřejmě!

Cestujete do zahraničí firemním či vypůjčeným vozidlem? Pokud nejste vlastníkem takového vozidla, je třeba nechat si vystavit písemné potvrzení od jeho skutečného majitele. Takové potvrzení by mělo obsahovat tyto informace:

  • vaše identifikace spolu s RČ nebo číslem pasu
  • identifikace vozidla
  • dobu platnosti zapůjčení
  • souhlas vlastníka se zapůjčením
  • datum, místo a podpisy

 

Pro vyhnutí se jakýmkoli problémům (např. zadržení vozidla), doporučujeme potvrzení vypracovat i v nějakém světovém jazyce, například v angličtině, a dále si nechat úředně ověřit podpis osoby, která vozidlo vlastní. Vždy však záleží na konkrétní legislativě státu, do kterého cestujete.

 

Pokud jste se vydali na dovolenou s cizím dítětem, potřebujete mít s sebou písemný souhlas rodičů. Zde je nutné dostatečně identifikovat dítě, doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Souhlas doporučujeme též vypracovat v cizím jazyce a podpis osoby, která jej uděluje, úředně ověřit.

 

Souhlasu je ovšem třeba jen u některých zemí, které jej vyžadují. Tento požadavek můžete najít na webových stránkách Ministrestva zahraničních věcí, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu.